är det dags för 1:a maj igen…

Jag
har i dagarna fått socialdemokraternas tidning ”Tidaholmarn” i brevlådan och
läser om 1:a maj demonstrationen och vad socialdemokraterna gör i Tidaholm…

När
det gäller 1:a maj tåget som LO-facken och socialdemokraterna arrangerar och
talen som kommer att hållas, så funderar jag om det kommer att riktas någon
kritik mot de som styr i riket och Tidaholm, eller om den riktas mot
oppositionen istället.

Jag
tror inte heller att de kommer att sjunga 4:e versen i Internationalen ”Båd’
stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner…” trots alla skattehöjningar som den S-märkta
regeringen har infört och som drabbar oss alla.

Rubriken
”Framtidens skola mer än ett nytt hus” fångar mitt intresse då de räknar upp
ett antal begrepp som ingår i en projektbeskrivning som skall täcka alla
varianter av skolgång från år 0 till KomVux, samt att de har tillsatt fler
rektorer. Däremot så finns det inget konkret hur de avser att skapa fler
platser i förskolorna på landsbygden trots att det är kö dit.

Vi
borgerliga har frågat efter dessa planer och motionerat i kommunfullmäktige om fler
förskoleplatser på landsbygden och väntar på svar. Däremot så planeras ännu en
förskola inne i stan utöver en ny F-6 skola bakom Rosenbergs ishall, istället
för en modern högstadieskola.

Det
skrivs även lite om barnomsorg på obekväm arbetstid, men det var vi moderater som
motionerade om det för flera år sedan, det vill säga omsorg både på kvällar och
helger då många inom vården och andra serviceyrken yrken jobbar.
Socialdemokraterna och Vänstern vill inte
införa det fullt ut, utan bara på vardagar.

”Helhetslösningar”
är ett ord som vi har hört från socialdemokraterna många gånger, men som inte märks
i det politiska arbetet.

Snarare
är det som i barnvisan Prästens lilla kråka: ”en slank hon hit och en slank hon
dit och en så slank hon ner i diket”

Peter
Friberg (M)