Det är ju brukligt att vid årsskiftet skriva någon forma av
krönika och då både blicka bakåt på det gångna året samtidigt att skriva något
positivt och framåtblickande för det nya året.

2016 har varit rubrikernas år i media med alla skjutningar, förstörelse,
våldtäkter och påhopp på ”blåljuspersonal”. Nu måste det till
krafttag för att stoppa denna utveckling och då med både sociala insatser i de områden
där det sker och med en tydligare kraftfullhet från Polis och domstolarna!

På det personliga planet så började 2016 mycket bra med en
praktikplats som fastighetsskötare som gav ”frihet under ansvar”
tillsammans med min nya kollega och handläggare. Tyvärr upphörde denna
praktikplats under september då handläggaren blev sjukskriven för en tid och
arbetsförmedlingen inte ville gå med på att ta det som ett tillfälligt uppehåll
i verksamheten för min del, utan jag blev placerad i ”stöd och
matchning” för att lära mig skriva ”personligt brev och CV”
resten av 2016…

Politiskt så är vi nu mitt i mandatperioden, vilket kan
noteras i alla dessa opinionsundersökningar som spretar åt alla möjliga håll,
samt oroligheten hos samtliga partier i deras utspel.
Lokalt i Tidaholm så är vi kanske oftast överens i den politiska vardagen, MEN
i ett antal stora frågor har vi i oppositionen varit kraftfulla mot majoriteten
( S och V) då vi anser att de saknar helhetsgrepp och inte vill se till vilka
alternativ som borde finnas med i underlagen, utan de bara kör sin ”Röda
Raka Linje”.

Med 1 år och 9
månader kvar till valet 2018 så påbörjas nu arbetet inom alla partier att
formera sig och fundera över den kommande politiska inriktningen och samhällets
förändringar. De två senaste åren har var omvälvande på många sätt och om det
läser vi dagligen i media…

Som det ser ut nu så lär inget av de ”gamla”
blocken få egen majoritet i Sveriges Riksdag och frågorna är många om hur det
blir med blocköverskridande överenskommelser, samt synen på
Sverigedemokraterna…

För egen del så anser jag att alla partier skall behandlas
lika och få vara med i samtalen, vill de senare lämna samtalen så för de stå
för det själva. Jag vill inte se att någon behandlas styvmoderligt för att
senare får på sig ”martyrstämpeln” och väljarna dras dit pga av detta
och inte vad partiet står får.

Lokalt i Tidaholm har
det under 2016 varit många avhopp från politiska uppdrag hos Socialdemokraterna
och vad det kommer innebära inför nästa val kan man fundera över…
Vidare har Liberalernas man som oppositionsråd hoppat av sitt uppdrag och en ny
träder i tjänst när detta skrivs…
Hur mitt eget parti kommer att formera sig inför nästa val är ju inte heller
klart eftersom vi först skall ha årsmöte under februari och förmodligen senare
under hösten har vår nomineringsrunda inför valsedelns ”utformning”
och förslag till spjutspetsar inför valet och samarbete med andra partier för
att få till en borgerlig majoritet i Tidaholm igen efter drygt 25 år i opposition.

På det personliga planet så fortsätter jakten på att åter få
en anställning för få möjligheten att göra rätt för mig gentemot samhället.

Slutligen:
Jag önskar er alla ett positivt nytt år och att vi får bukt på alla tråkigheter
som har omgärdat oss under 2016.

Peter Friberg