Det har varit inspirerande och trevliga dagar under veckoslutet (14-16 mars) i Karlstad när över 2000 moderater samlades för att bland annat samtala om vårt kommande handlingsprogram, och politik i allmänhet.

Fredrik Reinfeldt, Peter Friberg, Charlotte Nordström och Anders Borg minglar
och samtalar om moderat politik ur ett skaraborgskt perspektiv….

Under dessa dagar i Karlstad träffade moderata kommun-, landstings- riksdags-, och EU-politiker för att samtal om vårt kommande handlingsprogram, samt för att inspireras av varandras verksamheter runt om i landet.
Förutsättningarna är olika beroende på var i landet och på vilken nivå vi verkar, samt om vi befinner oss i majoritet eller i opposition…
Självklar tär det ett bra tillfälle att möte gamla vänner från landet runt 🙂

Hälsningar från Peter Friberg, er (M)an på Sverigemötet smiley.

Titta gärna på moderaternas videosida eller på Moderat.se