Sitter och funderar mitt i natten över framtiden för våra ungdomar;
Hur skall vi få skolan och företagen att gemensamt ta ansvar och skapa de bästa förutsättningarna för våra ungdomar?Som jag ser det så behövs det ett bättre samarbete, fler praktikplaster
och en mer nyanserad syn på arbete kontra studier, samt att
yrkesvägledarna visar på vad framtidens yrken blir och inte vad som är
populärt idag.

Bilden ovan är resultatet av en Sifo-fråga till 200 personalchefer.