Under några dagar har SVT jagat apoteksbolagen om att det inte finns mediciner tillgängliga och har fått medhåll från vissa brukarorganisationer.

Inte ens före avregleringen fanns alla mediciner tillgängliga på monopol Apoteket, därefter har det införts regler om att apoteken skall tillhandahålla likvärdiga produkter.

Men SVTs undersökning gällde bara ”specifika” produktnamn och inte om det fanns likvärdiga produkter, samt att de ville ha dem direkt vid kassan.

Om man nu inte kan nyttja likvärdiga varor p.g.a. allergi eller liknande, samt är ständigt beroende av dessa mediciner, bör man inte då ha lite framförhållning och hämta ut dessa innan man tar sista tabletten.

Jag bara undrar om det finns visst egenansvar och hur gjorde folk för när det var lördag- och söndagsstängt och man inte ens kunde köpa typ Alvedon på Coop och ICA….

Peter Friberg