Så här under Almedalsveckan passade jag på att träffa entreprenören Anders Stumle som är VD på Gotland Whisky, utöver att han är lantbrukare med kravodlingar och gårdsbutik, samt ägare till gamla Sockerbrukets lokaler som även innefattar Varplöse Vattenpark.

Sockerbruket inrymmer idag ett antal olika företag som t.ex. matcatering, fodertillverkning för kravodlarna och även Gotland Snus fabrik.

Mitt syfte med besöket gällde i första hand whiskytillverkningen, men jag fick en tretimmars privat rundvandring och en fantastisk trevlig samtal med Anders om både det ena och andra.

Deras produktnamn på whiskyn var smart; Isle of Lime – ön av kalk(sten).

Här nedan är några bilder från besöket.

Det finns mer på Gotland än bara Almedalensveckan…

Peter, er man på Almedalsveckan.