Insändare till VästgötaBladet 2012-04-03.

Fri media och ansvaret för det förmedlade.

Vår fria svenska media fyller många viktiga funktioner, bland annat att granska och förmedla politiska skeenden och vi anser detta är både viktigt och bra. MEN vi blir förvånade över den förmedling från Kommunfullmäktige som sker i VästgötaBladet utav kommunreportern.

Senaste veckan har det skrivits om vår andra ”allmänpolitiska debatt” i såväl artiklar som i ”kommentaren” i nedvärderande ordalag och vi känner inte igen vad som återges och med det som har sagt i fullmäktige.

Vår tanke från partierna är att leverera det till tidaholmarna som är på den politiska agendan just nu, samt att diskutera framtidsfrågor och då självklart utifrån våra olika politiska ideologier.

Vi har för säkerhets skull tittat på webbsändningen i efterhand och noterar att det var många debatter med flera repliker i viktiga ämnen som; ungdomsarbetslösheten, äldreomsorgen, skolfrågor, framtiden för Tidaholm, valfriheten och mycket annat som skiljer partierna åt.

Besök gärna Kommunfullmäktige eller titta på våra webbsändningar.

Peter Friberg (M)
Anna-Karin Skatt (S)