Jag skall försöka samla ihop året 2011 som snart är till ända och samtidigt se framåt mot 2012.

Det gångna året har varit fyllt med aktiviteter på det politiska och privata planet, och det mest ”udda” var väl ändå Omvalet till Västra Götalandsregionen. Knappt hade höstens (2010) val sats sig så var det dags att driva valrörelse igen. Resultatet blev lite av ett VästgötaKlimax eftersom det inte blev någon större förändring, förutom att Sjukvårdspartiet försvann ut…
Personligen så fick jag en större procentandel röster, dock ej över den ”berömda” spärren, vilket innebar att jag blev den sjätte mest kryssade moderaterna i Skaraborg till Regionfullmäktige (jag hade plats 11 på valsedeln).
Under sommaren 2011 var jag på plats i Almedalen återigen och den ”Häxkittel” av media och politik finner jag mycket givande. Där finns möjligheten under avspända former att diskutera och fördjupa sig i de mest varierande ämnen. Troligen blir även ett besök under 2012.

I Konungariket Sverige har det bubblats mycket om Hans Majestät, SAAB och Juholt, men har jag kommenterat så mycket på Facebook under året, så det står jag över här i denna lilla krönika.

Lokalt i Tidaholmspolitiken har jag haft förmånen att vara moderaternas Gruppledare och har tillsammans med oppositionsrådet Michael Brisman (M) försökt att lotsa den lokala Alliansen framåt.
Vi har påvisat att Socialdemokraterna är en ”minoritets majoritet” och de har förlorat ett antal omröstningar i fullmäktige trots att de har 20 utav de 41 mandaten… Så jag ser med tillförsikt fram mot 2012-års politiska arbete.

Den moderata motionen om att ha allmänpolitisk debatt gick igen och första gången var på senhösten, och detta kommer att fortsätta med två sådana debatter var varje år.

Även Alliansmotionen om att webbsända Kommunfullmäktige gick igen och första sändningen skall bli i Januari 2012. Det att kommer bli intressant och se hur det tas emot av ledamöterna och Tidaholmarna, dessa sändningar kommer att ske ”streamat” och sedan ligga på kommunens hemsida så att alla kan gå tillbaka och fundera över det sagda…

Min förhoppning att det lokala husorganet VästgötaBladet kommer att skärpa upp sin bevakning av det politiska livet och dess beslut, samt vara mer uttömmande och grävande smiley.

Ekonomin och strategierna för framtiden är väl inte det styrande partiets starkaste kort, så det gäller att vi som är i opposition jobbar hårt på vår sidan och att 2012 blir språngbrädan för Alliansen att bli det ledande alternativet till valet 2014.

Personligen hoppas jag att fler vill vara med i processen att bygga det vinnande laget och det finns ett behov hos de flesta partier med nya medlemmar och förnyelse i arbetet.

Ett gemensamt steg är Kommunfullmäktiges beslut om en Demokratiberedning där Erik Ezelius (S) och undertecknad, Peter Friberg (M) skall leda arbetet framåt…
Vi kommer att träffas strax efter nyår för det förberedande arbetet.

Jag önskar er alla ett riktigt gott slut på 2011 samt ett
Gott Nytt År 2012!


Peter Friberg, din personlige politiker.