Det finns många definitioner för att bo tillsammans:

Mambo = bo med mamma
Särbo = bo på olika ställen men har sällskap
Sambo = bo ihop med sitt sällskap
Dumbo = bo ihop med sitt ex.
Kulbo = Juholt’s definition då inget passar

LJUGBO = borde vara Juholt’s…

PLACEBO = den som nyttjar Ljugbo

Ibland kan jag inte hålla tand för tunga smiley.
Peter Friberg