Vår gemensamma insändare i VästgötaBladet 6 september 2011

Alla insatser är lika värdefulla!

I lördagens (3 sept -11) VästgötaBlad skriver VB:s kommunreporter Elin Andersson i ”Kommentaren” om hur medborgarförslaget om stipendium har blivit besvarat från Social- och omvårdnadsnämnden och speciellt hängs vi undertecknade ut.

Vi avser inte att bemöta sakfrågan, för den kommer att behandlas som vanligt på Kommunfullmäktige där alla har rätt att närvara, däremot så är vi förvånade över journalisten Elin Anderssons agerande i denna fråga.

Då medborgarförslaget om att ”instifta ett stipendium för frivilligas insatser inom det sociala området” kom på remiss fick förslagsställaren (Röda Korset genom dess ordförande) möjlighet att förklara de bakomliggande orsakerna och tankarna till förslaget, och med på detta möte var även Elin Andersson som är styrelsemedlem med marknadsföringsansvar i Tidaholms rödakorskrets, samt sitter i Röda Korsets riksstyrelse.

När vi förtroendevalda/politiker hanterar frågor som ligger oss nära, så kallat JÄV, då är vi inte med och debatterar eller beslutar i frågan för att inte påverka beslutet.

Vi är förvånade över Elins agerande att nyttja sin position som kommunreporter på VB för att påverka beslutet i en fråga som hon själv är delaktig i.

När det gäller artikeln (Kommentaren) så citerar vi den: ”Men Christer Johansson och Peter Friberg tycker det är svårt, och det tycker jag är rent egoistiska skäl. Är man politiker för att ta den enkla vägen? Inte för att göra samhället bättre”.

Tillsammans jobbar vi alltid för samhällets bästa och värderar alla lika, även om vi har olika politiska ideologier, och vi kan försäkra att vi tar många svåra och tunga beslut i våra uppdrag.

Vi vill även påpeka att vi verkligen uppskattar att de frivilliginsatser som sker i Tidaholm, även om Elin påstår annat i slutklämmen av sin artikel.

Till sist vill vi informera om att ingen av de remissinstanser som var positiva till förslaget svarade på remissfrågan om utformningen och kriterierna för ett eventuellt stipendium.

Peter Friberg (M), vice ordförande i Social- och omvårdnadsnämnden.
Christer Johansson (S), ordförande i Social- och omvårdnadsnämnden.

Bifogar en PDF med VB:s Kommentaren skriven av Elin Andersson