Då var kvällens kommunfullmäktige avklarad och med det även en blivande ”surdeg”.

Det kanske är bäst att göra en återblick… Alliansen lade i våras en motion om att webbsända Kommunfullmäktige i Tidaholm och den behandlades den 31 maj i KF, där beslutet efter att sossarna begärt votering blev att den skulle återremitteras till en fullmäktigeberedning som skulle se över E-programmet…

I augusti hamnade ärendet i Kommunstyrelsen och då ville sossarna helt plötsligt göra om beredningen till en Demokratiberedning istället?! Lätt ”överraskade” av detta så lät vi ärendet vandra till KF och idag blev det debatt.

Först svarade KF-ordförande Bengt Karlsson på min fråga i KF i Juni om hanteringen i maj… och därefter kom debatten om att motionen skulle hamna i demokratiberedningen och om beredningens uppdrag mm.

Mitt och alliansens yrkande var att ”säg JA till ursprungsmotionen och tjänstemanna förslaget” och återremittera beslutet om demokratiutredningen till bla partierna eftersom det är en ny och viktig fråga.
Efter debatt och sossarnas ajournering, så kom vändningen: JA till att webbsända kommunfullmäktige och JA till att återremittera frågan om demokratiberedningen.

Jag måste faktiskt tacka socialdemokraterna för insikten ikväll och tacka för en god debatt, samt besluten.

Snart kan ni följa våra debatter i Tidaholms Kommunfullmäktige på nätet. smiley

Tack för ikväll!
Peter Friberg